Prisliste

Priseksempel:


Omfattende undersøkelse:


Inkluderer kliniske fotos, røntgen OPG, fremstilling av digitale 3D modeller. Refusjonsgrad fra HELFO blir ved avklart ved undersøkelsen og det vil bli

informert om pris for aktuell type behandling og antatt behandlingstid.


Fra kr 1.150,- til kr 2.518,-


(Refusjon fra HELFO kommer til fratrekk og grad av refusjon avhenger av

behandlingsbehov og gjeldende refusjonsregler.)


Enkel undersøkelse:

Fra kr 250,- til kr 850,-


Pris for typer behandling:


Behandling med Invisalign  – "usynlige" gjennomsiktige skinner


Invisalign Express – inntil 7 skinner

Behandling av en tannbue kr 9.200,-

Behandling av to tannbuer kr 14.900,-


Invisalign Lite – inntil 14 skinner

Behandling av en tannbue kr 19.800,-

Behandling av to tannbuer kr 27.800,-


Invisalign Comprehensive (avansert behandling) - inntil 25 skinner

Behandling av to tannbuer kr 38.000,- 


Invisalign Comprehensive (avansert behandling) - 25 skinner og mer 

Behandling av to tannbuer fra kr 42.400,- til  kr 44.200,-


(For behandlinger i kategori Lite og Comprehensive inkluderes to tilleggs-

serier av skinner uten tillegg i pris.


Behandling med fast apparatur - tradisjonell "streng"

    

Avansert behandling i en tannbue kr 18.400,-

Avansert behandling i to tannbuer kr 34.400,-

 

-for enklere typer behandlinger vil pris oppgis etter individuell vurdering- 

-tillegg på kr 250 pr klosse for tannfargede keramiske klosser-


For alle behandlings kategorier inkluderer prisene retensjons

plater/skinner samt fastlimte retensjons tråder på baksiden av fortennene

der dette er aktuelt. 

Eventuell refusjon fra HELFO kommer til fratrekk i oppgitte priser

og hvor grad av refusjon avhenger av behandlingsbehov og gjeldende refusjonsregler.